Aleksandra Šiftar

višja finančna svetovalka

Sem Aleksandra Šiftar, magistra ekonomije in poslovnih ved ter višja finančna svetovalka v podjetju FINANČNA HIŠA, d. o. o. Maribor. Na letošnjih državnozborskih volitvah kandidiram na skupni listi Naša prihodnost in Dobra država, v volilni enoti 8, Murska Sobota 2, pod zaporedno številko 11.

Po končanem študiju ekonomije na mariborski EPF, med katerim sem kot Zoisova štipendistka nekaj študijskih izkušenj pridobila tudi v tujini (Avstrija in Nemčija), sem se zaposlila v takratni Pomurski banki (kasneje NLB), kjer sem delovala dobrih 24 let (kot samostojni referent v službi za devizno poslovanje v času pripravništva, potem kot vodja marketinga v Pomurski banki in zadnjih 15 let kot vodja poslovalnic NLB). Kmalu po zaposlitvi sem vpisala in zaključila tudi podiplomski študij na EPF Maribor (smer Mednarodna ekonomija).

Politične izkušnje sem pridobivala kot članica stranke LDS in svetnica v mestnem svetu mestne občine Murska Sobota (v obdobju 2006–2010). V takratnem obdobju sem bila aktivna tudi kot članica Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v MOMS, članica Odbora za informiranje, promocijo mestne občine in mednarodno sodelovanje v MOMS ter kot članica Upravnega odbora Razvojnega centra za pospeševanje malega gospodarstva Murska Sobota.

Vodi me načelo zdrav duh v zdravem telesu, cenim lepoto narave in njene danosti, sem vsestransko rekreativno športno aktivna, velika ljubiteljica živali … Želim prispevati k boljšim odnosom v naši družbi, spoštovanju moralnih vrednot ter povečanju učinkovitosti delovanja pravne države, kakor tudi k zagotovitvi pogojev za izboljšanje življenjskega standarda vseh državljank in državljanov RS. Pri sprejemanju odločitve o kandidaturi me je vodila misel, da lahko z aktivno udeležbo in prizadevanjem za konstruktivne spremembe na državni ravni naredim bistveno več kot s pasivnim opazovanjem. In je moja dolžnost, da to storim.

Prizadevala si bom za sprejemanje razumnih in dobro pretehtanih odločitev, ki bodo v najvišje dobro za vse državljanke in državljane Republike Slovenije, zmeraj na podlagi konstruktivnega in strpnega dialoga. Želim si, da bo nova sestava državnega zbora omogočila učinkovito delovanje za doseganje ciljev na vseh ključnih področjih, ob spoštovanju načel demokracije in pravne države, da se bo Slovenija lahko ponovno znašla v družbi demokratičnih držav, ki spoštujejo človekove pravice, kulturo in svobodo medijev, hkrati pa so sposobne zagotavljati primerno gospodarsko rast, razvoj kmetijstva in visok socialni standard ob vzdržni stopnji zadolženosti.

Zakaj sem se odločila za kandidaturo?

Ker si želim, da bo naša država danes in jutri res Dobra Država za vse državljanke in državljane Republike Slovenije, kar v sedanji situaciji sicer predstavlja določen izziv, hkrati pa tudi veliko priložnosti za delovanje v smeri lepše prihodnosti, za kar bi bilo potrebno:

• Ponovno vzpostaviti temelje demokracije in zagotoviti njihovo spoštovanje.
• Zagotoviti red in preglednost javnih financ (tudi brez korupcije se da uspešno poslovati, če so zakonski temelji ustrezni, ključni kadri pa nepodkupljivi; sredstva bi lahko bila porabljena v bistveno boljše namene).
• Izboljšati učinkovitost delovanje javne uprave.
• Poskrbeti za spremembo zakonodaje na področjih, ki so ključna za povečanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.
• S korekcijo zakonodaje omogočiti učinkovitejše delovanje sodišč.
• Doseči skrajšanje čakalnih dob in večjo dostopnost zdravstvenih storitev za vse z reorganizacijo sistema zdravstva (s povečanjem transparentnosti finančnih transferjev znotraj zdravstvenega sistema in učinkovitejšim sistemom njihovega razporejanja, s sistemskimi posegi definiranja obsega storitev na primarnem nivoju – družinski zdravniki, povečanjem njihovih pristojnosti in razbremenitvijo sekundarnega nivoja .).
• Poskrbeti za otrokom bolj prijazen sistem izobraževanja, ki bo v večji meri vključeval razvoj vrednot in kompetenc pomembnih za srečo in uspeh v življenju.
• Poskrbeti za razvoj manj razvitih in ruralnih območij ter povišati stopnjo samooskrbe s ključnimi prehrambnimi proizvodi z učinkovito kmetijsko politiko, kakor tudi s primernimi razpisi za dodeljevanje javnih sredstev.
• Poskrbeti za človeku dostojno življenje ranljivih skupin in dobro urejeno medgeneracijsko sodelovanje.
• Poskrbeti za še bolj učinkovito vključevanje in zaposlovanje Romov v Pomurju, kakor tudi v ostalih delih Slovenije, kjer prebiva romsko prebivalstvo.
• Zagotoviti trajnostno naravnan razvoj na vseh področjih (industrija, energetika …), poudarek tudi na posodobitvi in reorganizaciji javnega prevoza.
• Nazadnje, a ne najmanj pomembno, po najboljših močeh prispevati h gospodarskemu razvoju, znižanju brezposelnosti in zvišanju povprečnega življenjskega standarda v regiji Pomurje.