Damjana Škapin

vodja pomoči na domu, Dom upokojencev Sežana

Sem Damjana Škapin iz Sežane. Sem hčerka, sestra, žena, mama, nona, ljubiteljica ljudi in živali, soskrbnica psov …

Po osnovni šoli in gimnaziji v Sežani ter zaključenem študiju sem se najprej preizkusila v šolstvu, nato pa sem se zaposlila v hotelirski družbi na Obali in 15 let dnevno migrirala iz Sežane v Portorož in nazaj. Družba je žal končala v rokah tujih lastnikov, ki ravnokar iščejo novega kupca.

Zadnjih 11 let sem kot vodja pomoči na domu zaposlena v Domu upokojencev Sežana. Delo s starejšimi človeka (o)bogati z življenjskimi izkušnjami in modrostmi, ki jih starejši – če si le vzamemo čas zanje – rade volje prenašajo na mlajše rodove. Poleg tega dobimo vpogled v tisti del življenja, ki je – že zaradi pešajočega zdravja – manj radosten, prikažejo se nam tisočeri obrazi starosti: osamljenost, žalost, bolezen, obžalovanje, odtujenost, nasilje … Pri svojem delu se trudim(o), da našim stanovalcem, uporabnikom storitev, polepšamo vsak dan sproti, da jim pričaramo nasmehe, ohranjamo dostojanstvo.

Za kandidaturo sem se odločila, ker na eni strani opažam razraščanje korupcije in bogatenje posameznikov »pri koritu«, po drugi strani pa je vsak dan več ljudi z vse več stiskami, vse več je revnih, tudi lačnih, razslojenost slovenske družbe se poglablja.
Menim, da bi ob pravilnem oz poštenem razporejanju denarja tega bilo dovolj za vse. Nebrzdano plenjenje se mora končati, državniki in državljani se moramo poenotiti; le na ta način bomo ohranili ljubo slovensko deželo tudi za zanamce.