Doroteja Novak Gosarič

sekretarka na Ministrstvu za zdravje

Sem Doroteja Novak Gosarič, sekretarka na Ministrstvu za zdravje. Na letošnjih državnozborskih volitvah kandidiram na skupni listi Naša prihodnost in Dobra država, v volilni enoti 3, Ljubljana Vič-Rudnik 4, z zaporedno številko 15.

Sem mati treh odraslih otrok, zaposlena več kot 10 let na Ministrstvu za zdravje. Pred tem pa sem delala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalnem inštitutu za varovanje zdravja, lekarni in manjši veledrogeriji.
Diplomirala sem na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Kot magister farmacije delam približno trideset let v javnem sektorju – moje zadolžitve se navezujejo predvsem na skrb za nemoteno preskrbo z zdravili, racionalno uporabo zdravil, ustrezno financiranje zdravil, finančno strokovni nadzori ter upravni nadzori izvajalcev zdravstvene dejavnosti, sodelovanje pri pripravi predpisov s področja zdravil in medicinskih pripomočkov.

V stranki smo se združili resni, odgovorni ljudje. Delujemo povezano in spremljamo dogajanja v naši družbi, opozarjamo na nepravilnosti, iščemo načine, kako izboljšati določene pomankljivosti, detektiramo interese in potrebe prebivalcev Slovenije, podpiramo in predlagamo aktivnosti, ki varujejo interese celotne družbe, kakor tudi posameznih ranljivih skupin. Z navedenim načinom delovanja skupna lista Naša prihodnost in Dobra država udejanja pomen svojega imena – biti dober do posameznika in do družbe v urbanem in podeželjskem okolju.

Skupna lista Naša prihodnost in Dobra država s svojim poslanstvom vliva zaupanje in kredibilnost, da bo delovala v dobrobit prebivalcev Slovenije in prispevala k dobrem medsebojnim odnosom, spoštljivi komunikaciji in podpirala resnico in pravičnost.