Saša Petejan

univerzitetna diplomirana novinarka

Sem Saša Petejan, univerzitetna diplomirana novinarka. Na letošnjih državnozborskih volitvah kandidiram na skupni listi Naša prihodnost in Dobra država, v volilni enoti 2, Piran, pod zaporedno številko 1.

Poklicno delo sem začela kot dopisnica in vodja dopisništva Istra Slovenske tiskovne agencije. Objavljala sem v Sobotni prilogi (urednika Ervin Hladnik Milharčič, Janko Lorenci), Delu, reviji National Geographic (urednik Miha Kovač), Mladini, Dnevniku in Objektivu, Mojem planetu, Adria Airways Inflight Magazinu, Glossu in tudi v tujih revijah: Science and Vie in New Scientist.

Občutljiva sem za krivice in zavestna učinka bolečine, ki jo nosi posameznik in skupnost, zato sem se s časom posvetila ustni zgodovini in ohranjanju zgodovinskega spomina. Raziskovalno zanimanje za pretekle človeške tragedije in shajanje z njimi me je vodilo v mnoga domača in mednarodna sodelovanja. V sklopu nevladne organizacije Zavod APIS je nastal obsežen avtorski opus del, med katerimi izstopajo televizijski dokumentarec Strah ostane (RTV Slovenija), nagrajeni radijski dokumentarec Zadnji pričevalci internacije v italijanska fašistična taborišča (Radio Koper), kolektivna fotografska monografija v angleškem jeziku Guardians of the spoon (Varuhi žlice). Minulo leto je bila moja kratka zgodba Elvira, ki bo v celoti objavljena v knjigi 16. mednarodnega literarnega natečaja Lapis Histriae z naslovom Solidarité.
Dosledno izkazujem zagovorniške kompetence na področju okoljskih tem ter mednarodno na področjih zgodovinskega spomina in človekovih pravic. Ozaveščam o avtizmu in se
zavzemam za pravice staršev in otrok z avtizmom. Verjamem v sodelovanje ter moč in inteligenco
skupnosti. Skupno dobro je vodilo mojega delovanja. Kultura integritete je ena mojih temeljnih
vrednot.

Naša Prihodnost združuje ljudi, ki imamo jasno vizijo, izkušnje, trdne vrednote in
neusahljivo srčno moč. Vse, kar verjamem, da potrebujemo je, da bomo tudi v prihodnje
varni, odporni in uspešni. Podpiram poslanstvo stranke Naša Prihodnost, ki temelji na
razvoju proaktivne Slovenije, ki spoštuje ljudi in gradi na preglednosti države. Program
stranke je utemeljen na solidarnosti, kar pomeni, da v Sloveniji ni prostora za
izključenost in revščino. Skupna lista Naša prihodnost in Dobra država odgovarja na izzive sodobnosti z vizijo Slovenije v vrhu EU po številu zelenih inovacij na prebivalca, modelom energetske in prehranske samooskrbe, krožnim gospodarstvom in regenerativnim gospodarjenjem ter šolskim sistemom, prilagojenim potrebam dolgoročnega napredka. Člani in podporniki stranke delujemo z zgledom. Enako zagovarjamo človekove pravice ter pravice živali in narave. Naša
Prihodnost združuje ljudi, ki se zavedamo izzivov sedanjosti in prihodnosti. Jasno nam
je, da jih bomo uspešno naslovili povezani in v skrbi eden za drugega.