Spoštovane in spoštovani!

Pred vami je osnutek predloga programa, ki ga predajamo v javno razpravo, ker verjamemo, da je ključ za dosego cilja aktivna skupnost, ki jo je potrebno vključevati na vseh ravneh odločanja.

Pri pripravi programa so sodelovali številni strokovnjaki. Nekatere boste spoznali tekom predstavitve kandidatne liste.

Menimo, da smo v tem osnutku predloga programa naslovili večino problematike, kljub temu, da program ni povsem v podrobnosti razdelan. Verjamemo, da je za uspešno implementacijo idej nujno potrebno vključiti čim širšo javnost skozi javno razpravo, ki bi morala biti temelj demokratične družbe. Zato vas vabimo, da svoja mnenja, predloge, pripombe, kritike in popravke posredujete na javnost@nasaprihodnost.si.

Vsi vaši odzivi bodo obravnavani na Programskem odboru in sicer pred sklicem aprilskega kongresa, na katerem bo potrjena končna verzija.

Glede na razmere v zadnjih dveh letih smo se odločili v uvodu izpostaviti nekatere aktualne teme.

Zavzemamo se za:

  • pravno in socialno državo ki bo učinkovito poskrbela za »malega človeka«;
  • preglednost, ki je največji sovražnik korupcije in nepotizma;
  • svobodo govora in nov medijski zakon;
  • samooskrbo na vseh nivojih;
  • strokovne in sposobne kadre namesto politično nastavljenih, da pridobimo pregledne in učinkovite javne institucije;
  • reorganizacijo in preglednost ter dostopnost zdravstva.

Socialna varnost postaja vse večji problem tudi zaradi trenutnih razmer v svetu. Verjamemo v aktivno skupnost in se hkrati zavzemamo, da posamezniku, ki je gradnik slednje, omogočimo socialno-ekonomsko stabilnost. Tako bo lahko postal aktiven državnljan, ki bo lahko vplival na odločitve, ki direktno učinkujejo na vse nas.

Na socialno varnost ima neposreden vpliv tudi samooskrba, ki je ena ključnih prioritet tega osnutka predloga programa. Nedopustno je, da se predvolilne bombonjere poznajo prevdsem v žepih premožnih, in da porazdelitev teh sredstev ni ne sorazmerna, ne pravična. Socialna država bomo postali, ko bomo vsem posameznikom zagotovili možnosti za dostojno življenje, ne glede na njegov status. Kakovost družbe se najbolj odraža v odnosu do najranljivejših skupin. V skrbi za socialno državo je treba poskrbeti za solidarnost do različnih ranljivih skupin, od družin z nizkimi prihodki, brezposelnimi, upokojenci, prekarnimi delavci in drugimi marginalnimi skupinami.

Svoboda govora mora postati vrednota, ki je neposredno povezana z medijsko svobodo. Nova zakonodaja mora prvenstveno ustrezno zaščititi novinarje in domače medije pred politiko ter medijsko koncentracijo. Različni poskusi podrejanja, omejevanje delovanja medijev kot so kadrovanje na RTV, ustavitev financiranja STA, nakupi domačih medijev s strani tujih političnih zaveznikov aktualne vlade, pritiski in šikaniranja novinarjev morajo postati le slab spomin. Zato je ena ključnih prioritet, ki naj preplete vse sfere družbe, spoštovanje svobode govora. Ta omogoča in vzpodbuja javno razpravo in ne bo v nobenem primeru diskriminatorna ali celo diskreditatorna do posameznikov, ki postavljajo morda za koga »težka« ali »neprimerna« vprašanja.

Eno od bolj perečih vprašanj, ki zanima javnost, je zagotovo vprašanje obveznega cepljenja v povezavi s Covid-19. Dejstvo je, da je bilo pri tem narejene veliko škode, zato je vsaka debata o obveznem cepljenju ali prisilah k cepljenju s cepivi, ki niso prestala standardnih postopkov in varnostnih protokolov, škodljiva in zato nesprejemljiva. Cepljenje s tovrstnimi cepivi je izključno stvar odločitve posameznika. Ker je to tema, ki močno polarizira, se bomo aktivno zavzemali za široko in spoštljivo javno razpravo. Ker se tovrstvo cepljenje trenutno vmešča tudi v shemo obveznega cepljenja, je naše stališče nujnost širše strokovne in javne razprave na podlagi argumentov ter dokazov, ne razmerij moči.

Ključno vprašanje tudi teh volitev bo, kakšna družba želimo postati. Javni diskurz na vseh področjih je potrebno dvigniti na spodoben in strpen nivo, da postane vzor odgovorne in demokratične družbe.

Ne bomo se izogibali neprijetnim vprašanjem, zato vas vljudno vabimo, da nam jih zastavite.

Ivan Gale, predsednik